Внос и разпространение на игрални автомати

София, гр. София 1202, бул. Княгиня Мария Луиза No 131
И на още 1 адрес в: София - град